Nové předpisy na požadavky pro provoz dětských hřišť- tělocvičen a sportovišť

Vážení provozovatelé,

v příloze Vám naleznete pozvánku na Národní konferenci k příležitosti nově vydaných předpisů a technických norem v roce 2020 včetně představení Metodiky Státního zdravotního ústavu.

Konference rovněž přiblíží problematiku s hygienou pryžových povrchů u herních a sportovních zařízení. Konference je určena výhradně statutárním zástupcům provozovatelů, nebo jejich zástupcům, kteří mají pod svojí správou svěřené oblasti a za bezpečný provoz právně odpovídají.

Informace, které získají na konferenci jsou důležité pro přehled provozování uvedených zařízení s návazností na právní odpovědnost ředitelů, jejich zástupců, starostů, místostarostů a vedoucích odborů, kteří mají tuto oblast ve své kompetenci.

Za Profesní komoru SOTKVO

Předsedkyně Houžvičková Zdenka

Post Author: KRDMK, z. s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.