Člověk v tísni, o.p.s. hledá pomocníky při zastupování dětí (do 18 let), po kterých se vymáhají pohledávky a jsou nařízené exekuce.

Již řadu let se angažujeme v pomoci právě dětem, které jsou zatížené dluhy, jež vznikly mnohdy nedbalostí rodičů. Typově to bývají dluhy za komunální odpad, jízdu na černo, regulační poplatek v nemocnici, za ošetření v nemocnici, za pokutu v knihovně. Máme rozsáhlou praxi v jejich zastupování a jsme v těchto kazuistikách úspěšní.

Některé spory jsme již dovedli k ústavnímu soudu a desítky nezletilých již byly zbaveny exekucí. Vyhrané spory pomáhají dalším, protože každý soudní spor přináší rozhodovací praxi a díky tomu se sjednocuje právní judikatura.

Zjistit dluhy u nezletilých je často komplikované, oni sami je zjistí až při první brigádě v dospělosti, kdy jim je zablokován bankovní účet či stržena srážka ze mzdy. Nicméně lze tomuto předejít a podniknout řadu preventivních aktivit, které pomohou případné závazky zajistit.

Nabízíme osobní či telefonické jednání, při kterém Vám vysvětlíme postup oddlužení dítěte, osobní asistenci našeho terénního pracovníka a právní zastoupení nezletilé osoby zkušenou advokátkou. Advokátka zastupující nezletilé vede klientské případy zdarma, tudíž se nemusíte bát nákladů. 

Jelikož těchto případu je v dnešní době mnoho. Hledáme nové kolegy, kteří by se touto problematikou zabývali.

V případě zájmu či v případě potřeby doplnění či upřesnění informací, nás prosím kontaktujte:

Markéta Krobová, 739 320 308, marketa.krobova@clovekvtisni.cz.

Nebo kontaktujte metodičku služeb Vlastimilu Feistingerovou 602 363 026 vlastimila.feistingerova@clovekvtisni.cz.

Zdroj: Člověk v tísni pobočka Cheb

Post Author: KRDMK, z. s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.