Dálková výuka není jen počítač, vzkázal učitelům Plaga

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) se včera v krátkém spotu na sociální síti ohradil proti nešvarům v pojetí distanční výuky. Zdůraznil, že školy by neměly veškerou výuku soustředit přes počítač, ale také by ji neměly zúžit na pouhé zadávání týdenních úkolů. A připomněl, že na dálku se nedá vycházet z běžného rozvrhu hodin.
„Distanční vzdělávání neznamená online vzdělávání jenom před počítačem. Správně nastavená distanční výuka není o tom, že se překlopí prezenční rozvrh 1:1, ale také není o tom, že jsou úkoly zadávány jednou týdně mailem,“ řekl Plaga.
Podle něj je třeba kombinovat práci s počítačem, samostatnou práci, týmovou práci a projektové činnosti. „Jenom tak to může fungovat,“ vypíchl.
„Online výuka jako taková je skutečně obtížná, a i druhý stupeň se jí má věnovat pouze maximálně tři hodiny za sebou a zbytek toho času, kdy se učí, tak má být věnován samostatné práci,“ sdělil ministr učitelům.
V případě prvního stupně vyzdvihl roli virtuálních třídnických hodin, kdy si žáci mají sdělovat své pocity, informace a zážitky. Podle ministra musí před nastavením distanční výuky školy také zjistit podmínky v rodinách.

Hlavně matematiku, češtinu a cizí jazyk

Vyjádřil se tak poté, co se hromadí stížnosti rodičů, že jsou děti občas zavaleny učivem ze všech předmětů. Přitom doporučení ministerstva pro dálkovou výuku klade důraz na základní předměty, tedy matematiku, češtinu a cizí jazyky, přičemž se má více procvičovat a opakovat. Školní vzdělávací programy by měly jít stranou.
Jenže podle mnoha svědectví se ve školách učí online i tělocvik, tlak na probrání veškeré nové látky ze všech předmětů, mnohdy i nadbytečné, neustává, a zejména rodiče žáků a studentů závěrečných ročníků jsou nervózní, zda budou jejich ratolesti na životní zkoušky připraveny. Včera také zveřejnila Česká školní inspekce výsledky průzkumu, podle nějž ani na jaře mnozí kantoři ze svých cílů neslevili, na doporučení ministerstva a dalších odborných institucí nedali a snažili se odučit co nejvíc látky.

Post Author: KRDMK, z. s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.