Těšíme se do školy

Podpořme co nejlépe postupný návrat žáků do škol, aby se všichni conejrychleji adaptovali na prezenční výuku. Uvědomme si, že žáci běhemdistanční výuky mohli projít negativními zážitky spojenými se zvýšenýmstresem, strachem a nejistotou, které současná doba přináší. Čas,který využijeme pro navrhované aktivity, se nám vrátí v podobě lepšíhosoustředění a motivace žáků i příjemnější atmosféry ve výuce. […]