Mezigenerační centrum Generace KK, z. s. jako svojí další aktivitu otevřelo 19. června v Chebu nové Rodinné centrum s názvem Přístav generací.

Mezigenerační centrum Generace KK, z. s. jako svojí další aktivitu otevřelo 19. června v Chebu nové Rodinné centrum s názvem Přístav ge­nerací. Nachází se v centru města Cheb v ulici 26. dubna 591/12 a vzniklo na podporu mezi­generačních vztahů. Hlavním impulsem bylo, že ve vztazích mezi jednotlivými generacemi jsou všeobecně rezervy, proto se Přístav ge­nerací zaměří na budování a utužování těchto vztahů. Zázemí zde najdou jak děti s mamin­kami či tatínky, tak i starší generace. Společ­ně se posílí pouta mezi jednotlivci, ale také ve skupinách pomocí různorodých vnitřních i venkovních činností. Program otevření, který byl rozdělen do tří bloků, nabídl soutěžní akti­vity a vyrábění s rodinnými příslušníky a dětmi, dále byly představeny některé další připravo­vané projekty, jako například Pohybové hrátky s nejmenšími, batolátky i seniory, společné tvoření, ukázka logopedického kroužku a dal­ší činnosti, na které se následně bylo možné i přihlásit. Závěrečný blok s názvem Čaj o páté byl věnován seniorům, kteří se chtějí dozvědět více o aktivitách zaměřených na jejich cílovou skupinu. Jako doprovodný celodenní program bylo možné si ve spolupráci se skupinou šikov­ných místních žen, které spolupracují s profe­sionální kosmetickou značkou, tuto kosmetiku vyzkoušet a případně se od odbornic nechat nalíčit.

Zajímavostí je, že pozvánky na tuto akci vytvo­řili pořadatelé poněkud netradiční formou ma­lovaných kamínků, které bylo možné již několik týdnů předem nacházet na různých místech Chebu. Kamínky, které mají různé podoby, od­kazovaly na stránky Facebooku, kde byly pravi­delné informace k otevření centra a jeho pro­jektům. Cílem kamínkových pozvánek bylo potěšit se s nálezem, vyfotit si ho, najít potřeb­né informace a zase ho odnést na jiné místo v Chebu, aby mohl sloužit dalším jako pozván­ka.

Miloslav Čermák, koordinátor projektu pro Karlovarský kraj

Post Author: KRDMK, z. s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.