Koronavirová pravidla pro spolkovou činnost od 1. září 2021

Aktualizujeme koronavirová opatření pro běžnou spolkovou činnost (schůzky, výpravy, vzdělávací akce). 

Hlavní novinky ve zkratce

  • Prokazování bezinfekčnosti není třeba pro akce do 20 osob.
  • Platnost antigenního testu se pro potřeby volnočasových a spolkových aktivit prodlužuje ze 72 hodin na 7 dnů.

Základní pravidla

  • Střediska, oddíly, skupiny musí vést evidenci účasti na setkáních (musíme být schopni uvést, kdo a kdy byl přítomen, a jak jej kontaktovat) a uchovávat ji nejméně 30 dnů.
  • Bez prokázání bezinfekčnosti se mohou scházet skupiny nejvýše 20 osob (bez ohledu na věk), a to uvnitř i venku.
  • Je možné pořádat akce do počtu 1000 osob (uvnitř) nebo 2000 osob (venku).
  • Každá přítomná osoba bez rozdílu věku musí být bez příznaků onemocnění covid-19. Každá osoba, s výjimkou dětí do 6 let, musí pro účast na akci pro 20 a více osob doložit svoji bezinfekčnost (viz níže). Osobě, která nesplní uvedené podmínky, jednotka neumožní účast na setkání.

Více

Za přípravu pravidel děkujeme organizaci Junák – český skaut.

Konference: Děti a mládež dnes

Plzeňská krajská rada dětí a mládeže po vynucené „korona pauze“ opět pořádá konferenci pro pracovníky v (ne)formálním vzdělávání. V sobotu 25. září 2021 na Vás čeká den plný inspirativních přednášek, workshopů a networkingu. Při dopoledních blocích přednáší psychologové, pedagogové, metodici nebo lidé z neziskových organizací, kterým se něco povedlo. Odpoledne si při workshopech může každý vyzkoušet třeba funkční metody komunikace. 

Registrace na akci probíhá zde, na sociálních sítích je zase tady 

Post Author: Pavla

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.