Nové možnosti zapojení do programu Erasmus+

Vážení přátelé programu Erasmus+,

Rádi bychom vás informovali o možnostech zapojení do programu Erasmus+, který v novém programovém období nabízí mnoho zajímavých příležitostí, a to jak pro organizace, tak i pro neformální skupiny mladých lidí. 

V oblasti neformálního vzdělávání mládeže máte nyní možnost v rámci Klíčové akce 1 získat financování pro vaše projekty například v nové kategorii aktivity participace mládeže (YPA). Ta se zaměřuje na projekty poskytující mladým lidem příležitost zapojit se do občanského života na národní i mezinárodní úrovni. Nabízí jim prostor sdílet své názory a přispívat k rozvoji společnosti formou online aktivit či kampaní, workshopů nebo třeba setkáváním s lidmi s rozhodovací pravomocí. Výše finanční podpory může činit až 60 000 EUR

I nadále pak můžete přihlašovat své projekty Výměn mládeže. Díky nim se mohou potkat skupiny mladých lidí z evropských i mimoevropských zemí a pracovat na nejrůznějších tématech, od ekologie po digitální technologie. Z grantu mohou být pokryty výdaje na cestu, ubytování účastníků, organizační náklady organizátorů i další druhy nákladů. V případě výměn pracovníků s mládeží mohou mít projekty podobu mezinárodních školení, seminářů nebo jiných akcí s účelem podporovat rozvoj kompetencí a předávání zkušeností. Věk účastníků u této aktivity není omezen a stejně jako u předchozích programů mohou být náklady hrazené z grantu. 

V aktuální podzimní výzvě je možné žádat do 5. října 2021 (12:00) prostřednictvím následujícího odkazu: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/. Neváhejte a začněte pracovat na svých žádostech, přepošlete informace dalším kreativním lidem s nápady na projekty a v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.  

S pozdravem, 

Bc. Václav Kinský

Erasmus+ mládež

Tel.: (+420) 221 850 920

E-mail: vaclav.kinsky@dzs.cz

Dům zahraniční spolupráce

Na Poříčí 1035/4   |   110 00 Praha 1

www.dzs.cz 

Post Author: KRDMK, z. s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.