Přenesme se do Nizozemí – naše předsedkyně a předseda ČRDM Aleš Sedláček byli na studijní cestě po holandských školách

Co nás oslovilo, nadchlo, zaujalo?

  • Hodně otevřené prostory, společná centra dění. 
  • Děti pracující samostatně na úkolech, které vědí, že musejí udělat, ale mohou se rozhodnout, kdy je udělají. 
  • Učitelé a děti podílející se na projektech rekonstrukcí, které ve školách proběhly. 
  • Děti hodnotí své vyučující. 
  • Učitelé a ředitelé, kteří jsou pozitivně naladěni, nestěžují si, raději vysvětlují, jakým směrem jejich škola jde, a vědí, jak k tomu oni přispívají. 
  • Byli jsme ve školách, do kterých přicházejí děti z cizích zemí, děti s odlišným mateřským jazykem, děti, které neumějí slovo holandsky. I s tím se umějí vypořádat. 
  • Zajímáme se o dvě hlavní témata. O organizace jejich vzdělávacího systému a o to, jak se dětem ve školách líbí, jak jsou motivované a jak rády do škol chodí, protože věříme, že to jednoznačně souvisí s jejich duševním zdravím i studijním úspěchem. 
  • Důraz na dítě a na jeho pohodu. „Když mu kručí v břiše, nemůže se nic naučit…“

Díky Partnerství pro vzdělávání 2030+ za excelentní zajištění cesty. Velká inspirace.

Projděte si fotogalerii na FB ČRDM

Zdroj: ČRDM

Post Author: KRDMK, z. s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.