Informace o pojištění na rok 2022

ČRDM uzavřela nové pojistné smlouvy na období 2022–2025, opět s Generali Českou Pojišťovnou, a.s. Nové pojistné smlouvy jsou platné od 1. ledna 2022. Nové ceny za pojištění: Úrazové pojištění – 17 Kč / osoba (minimální počet pojištěných osob je 30) Základní paušální odpovědnostní pojištění pro organizace – 1.400 Kč Připojištění odpovědnosti osob – 44 Kč / osoba Připojištění dětské skupiny + 1 000 […]