Ukrajinské děti na táborech a zdravotní způsobilost

Na ukrajinské dítě se v tomto ohledu pohlíží jako na české a neexistuje žádná výjimka. Každé dítě musí získat od lékaře potvrzení o zdravotní způsobilosti, tedy že je i očkované a to podle stejného schématu, které platí pro české děti. Ukrajina má schéma očkování kompatibilní, takže pokud má potvrzení, není problém. Pokud nemá a není očkované – může se […]