Cena vlády pro nadaného studenta za rok 2022

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje, v souladu s příslušnými předpisy, výzvu k podávání návrhů kandidátů / kandidátek na udělení Ceny vlády pro nadaného studenta za rok 2022. Cena vlády pro nadaného studenta je udělována podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) bod 2 nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje […]

Soutěž: Školní časopis roku 2022

Vážení přátelé, vyhlašujeme krajské kolo soutěže Školní časopis roku 2022 Soutěž Školní časopis roku je celostátní postupová soutěž, otevřená pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny v tištěné i elektronické podobě pro své spolužáky a kamarády. Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem, které je organizováno pro každý kraj. Postup […]

Ukrajinské děti na táborech a zdravotní způsobilost

Na ukrajinské dítě se v tomto ohledu pohlíží jako na české a neexistuje žádná výjimka. Každé dítě musí získat od lékaře potvrzení o zdravotní způsobilosti, tedy že je i očkované a to podle stejného schématu, které platí pro české děti. Ukrajina má schéma očkování kompatibilní, takže pokud má potvrzení, není problém. Pokud nemá a není očkované – může se […]