Bezva Nejdek o.p.s.

Obecně prospěšnou společnost B.E.Z.va Nejdek založila skupinka lidí z nejdeckého sboru církve Křesťanská společenství jako zastřešující organizaci pro pořádání aktivit pro děti a mládež. V roce 2009 jsme vznikli nejprve jako občanské sdružení, které se v důsledku legislativních změn spojených s platností nového občanského zákoníku transformovalo v roce 2011 na obecně prospěšnou společnost. Naším cílem je spojovat děti […]

Generace KK, z. s.

Účelem spolku je podporovat a rozvíjet občanskou společnost v tématech rodinného soužití, mezigeneračního soužití, multikulturního vnímání komunity a podpora všech aktérů komunitního života. Posláním spolku je podporovat a posilovat komunitní život v regionu v duchu rovných příležitostí, napomáhat všestrannému rozvoji občanů a skupin občanů po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální. Kontakt:Křižovnicka 99/4Cheb 350 02generacekk@seznam.czwww.generacekk.czIČO: […]