Zalezsi.cz z. s.

Jíž řadu let realizujeme programy, kurzy a kroužky zaměřené na rozvoj týmových dovedností, spolupráci, komunikaci, důvěru, poznání, sebepoznání, kreativitu a manažerských dovedností. Programy vytváříme pro skupiny a kolektivy pracovní, zájmové, školní i rodinné. Rozsáhlé zkušenosti ve všech oblastech našeho působení nám umožňují vytvořit právě pro vás program na míru. Každý program řešíme individuálně. Za podpory […]

Rošťáci

sdružení Rošťáci, které vzniklo na přelomu roku 2011 a 2012. Rošťáci organizují nejen akce na klíč, ale také jednodenní a víkendové akce pro děti, mládež a dospělé a také jarní a letní tábory. Během školního roku funguje při Rošťácích klubovna Píďáků pro děti od 6 do 12 let a klubovna Adventure Cheb pro mládež od […]

PROTEBE live, z. s.

Občanské sdružení PROTEBE live založili a řídí grafičtí designéři. Provoz organizacevšak zajišťují další tři členové týmu jiné profese a kolem 30 dobrovolníků, především studentů.PROTEBE live bylo založeno v únoru 2005. Od té doby zrealizovalo řadu projektů vzdělávacíhocharakteru pro studenty a projektů podpory NNO. Kontakt: Hájek 27Karlovy Vary 36301Tel :774 232 047pro@tebe.czhttp://pro.tebe.cz/ IČ: 269 92 809

OS Rokršti, z. s.

Občanské sdružení Rokršti Cheb – sdružení mládeže od 13 – 26 ti let a vedoucích pracovníků pracující s touto mládeží v celkovém počtu 69 členů, začalo aktivně pracovat od 17.2.2003. Sdružení tvoří mladí lidé, kteří si volný čas během roku samostatně plánují dle svých možností a zájmů, dále se podílejí na organizaci akcí pro mladší […]