Jak zapojit děti a mladé lidi do rozvoje jejich okolí?

Tématu utváření vztahu dětí a mladých lidí k místu, kde žijí a jejich zapojování do navrhování a plánování se věnujeme v rámci našeho projektu Mladá místa díky podpoře z programu Erasmus+. Během série workshopů v září a říjnu 2021 Vám rádi přiblížíme teoretickou stránku participativního plánování, představíme příklady dobré praxe zapojování dětí do tvorby veřejných prostor a architektonických řešení, v neposlední řadě si […]

ANKETA MEZI PRACOVNÍKY A STUDENTY VŠ O DOPADECH PANDEMIE

Pandemie COVID-19 ovlivnila všechny stránky našeho života a již nyní můžeme s jistotou říci, že se budeme s jejími dopady vyrovnávat řadu let. České vysoké školství není v tomto ohledu žádnou výjimkou, byť bylo na příchod pandemie připraveno lépe než jiné sektory. Obtížná předvídatelnost pandemických opatření, psychická zátěž, finanční problémy, strach o své zdraví či […]

Aktuálně k táborům

V pondělí 14. 6. Ministerstvo zdravotnictví ČR po týdnu opět změnilo pravidla pro odjezd na letní tábor. MZ změnilo podmínky testování již potřetí během sedmi dnů. Spolu s Junákem – českým skautem jsme tento krok opět kritizovali v médiích, a samozřejmě se hlavně snažili o schůzku s hlavní hygieničkou. Ta reagovala velmi rychle. 15. 6. ve večerních hodinách […]