Školní časopis roku 2020

Dobrý den,


vydáváte časopis nebo noviny v tištěné nebo elektronické podobě pro své spolužáky, kamarády? Pokud ano, můžete ho přihlásit do příslušného krajského kola.

Celorepubliková soutěž školních časopisů je postupová soutěž. Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem, které je organizováno pro každý kraj. Soutěž je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Pro účast v soutěži stačí vyplnit přihlášku do příslušného krajského kola a zaslat na adresu organizátora. Na obálku napište – Školní časopisy  (doplňte příslušný kraj+název časopisu).


Postup je následující:

  1. Vyplnit elektronickou formu přihlášky:  
    https://docs.google.com/forms/d/1099uto_FJSDjl4ZElUdwG9qEcrqhJ7T1pZOzbIvsXFM/viewform?ts=5e4a8bc2&edit_requested=true
  2. Vybrat alespoň 2 čísla ze školního roku 2019-2020.
  3. Vytištěnou přihlášku s časopisy poslat do 30. 6. 2020 (rozhodující je razítko na obálce) na adresu příslušného partnera  v daném kraji.

Časopisy z Karlovarského kraje a Plzeňského kraje zasílejte na adresu:

Krajská rada dětí a mládeže Karlovarského kraje, z. s. (zkráceně KRDMK, z. s.)
Křižovnická 99/4,
350 02 Cheb

Mobil:

608 946 607 nebo 776 204 962, Web: www.krdmk.cz