Všimli jste si, že v parčíku v Chebu visí nová hra “Koronák”?

Slova „Ad honorem Jesu“ (česky „Ke slávě Ježíše! “) volali prý v latině zběhlí námořníci. On totiž život na moři nebyl žádná selanka pro bábovky!             Hra “Koroňák” vyzkouší Vaše dovednosti ve světě námořnickým. Udělej si příjemnou procházku Chebským parkem a zasoutěž si se svou rodinou. Hra je vytvořena v těžší i lehčí variantě. Na […]