Přenesme se do Nizozemí – naše předsedkyně a předseda ČRDM Aleš Sedláček byli na studijní cestě po holandských školách

Co nás oslovilo, nadchlo, zaujalo? Hodně otevřené prostory, společná centra dění.  Děti pracující samostatně na úkolech, které vědí, že musejí udělat, ale mohou se rozhodnout, kdy je udělají.  Učitelé a děti podílející se na projektech rekonstrukcí, které ve školách proběhly.  Děti hodnotí své vyučující.  Učitelé a ředitelé, kteří jsou pozitivně naladěni, nestěžují si, raději vysvětlují, […]