Pozvánka na konferenci MLADÁ MÍSTA

československá konference MLADÁ MÍSTA Zapojování dětí a mladých lidí do tvorby sídel Děti a mladí lidé citlivě vnímají jejich prostředí, ať vnější, nebo vnitřní. Chtějí jej aktivně využívat, osvojovat si ho a sdílet s druhými. My dospělí s nimi velmi často neumíme vést dialog. A právě zapojování dětí a mladých lidí do tvorby prostředí u […]

Digitální projekt OnlineChallenge 2022 –LandArt.

Milé aktérky a milí aktéři česko-německé spolupráce, přejeme Vám vše dobré v novém roce a věříme, že nás všechny čeká rok plný aktivních výměn, zajímavých projektů a výzev. Jednu výzvu pro Vás máme i my! Díky nové česko-německé spolupráci spolků Prostor pro rozvoj a Landesfilmdienst Sachsen se realizuje digitální projekt OnlineChallenge 2022 –LandArt. Projekt je otevřen zájemcům ve věku 15-30 […]