Zažít a naučit se 2022 – Intenzivní kurz pro organizátory mezinárodních projektů s pedagogikou zážitků, zlepšením v organizování, poznáváním kultury a procvičením jazyku

Chcete být součástí česko-německých projektů a dozvědět se o sousední zemi více? Tak přijeďte do Vlašimi! Kompaktní kurz Zažít a naučit se 2022 zprostředkuje tipy a triky pro setkávání s mládeží, jazykové znalosti a zážitkovou pedagogiku pro Čechy a Němce, kteří se profesně nebo dobrovolně angažují v práci s mládeží. Co kurz nabízí: Úvod do jazykové animace […]

Nové formuláře pro hlášení úrazů a škod v pojištění ČRDM

Jak už víte, ČRDM uzavřela nové pojistné smlouvy na období 2022–2025, opět s Generali Českou Pojišťovnou, a.s. Nové pojistné smlouvy jsou platné od 1. ledna 2022. Pojistná smlouva č. 0266376698 na úrazové pojištění a pojistná smlouva č. 1690609318 na pojištění odpovědnosti za škodu.  Nyní už jsou k dispozici i nové formuláře na hlášení pojistných událostí jak k úrazovému pojištění, […]