Člověk v tísni, o.p.s. hledá pomocníky při zastupování dětí (do 18 let), po kterých se vymáhají pohledávky a jsou nařízené exekuce.

Již řadu let se angažujeme v pomoci právě dětem, které jsou zatížené dluhy, jež vznikly mnohdy nedbalostí rodičů. Typově to bývají dluhy za komunální odpad, jízdu na černo, regulační poplatek v nemocnici, za ošetření v nemocnici, za pokutu v knihovně. Máme rozsáhlou praxi v jejich zastupování a jsme v těchto kazuistikách úspěšní. Některé spory jsme již dovedli k ústavnímu soudu a desítky […]

NEFORMÁLNÍ POWER UP!

Projekt je zaměřen na využívání moderních forem vzdělávání s důrazem na posilování kompetencí a gramotností dětí a mládeže. Díky těmto metodám je snazší zaujmout děti a mládež a motivovat je k získávání dovedností odpovědně jednat a rozhodovat ve světě, který je komplikovaný, nestálý, nepředvídatelný. Prostřednictvím projektu se mohou v nových výukových metodách a tématech zdokonalovat […]

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

nformační centrum pro mládež (ICM) zahájilo činnost v listopadu 2005 a je zřizováno Krajskou radou dětí a mládeže Karlovarska. Nabízíme bezplatné informace od A (aktuality z regionu) až po Z (zaměstnání). Informace jsou rozděleny tematicky do 12 kategorií a jsou k dispozici buď na internetových stránkách, nebo v tištěné podobě. S vyhledáváním informací může pomoci […]