Mateřské centrum Karlovy Vary

Hlavním posláním Mateřského centra Karlovy Vary je snižovat izolovanost rodičů s malými dětmi a vytvářet pro ně inspirativní zázemí a smysluplně strávený volný čas . Podporujeme rozvoj dětské osobnosti a nenásilnou socializaci dítěte. Snažíme se zavčasu odhalit možné vývojové a zdravotní problémy. Vytváříme pocit pospolitosti a možnosti pro seberealizaci. Posilujeme vztahy v rodině. Poskytujeme „nízkoprahové“ […]

Generace KK, z. s.

Účelem spolku je podporovat a rozvíjet občanskou společnost v tématech rodinného soužití, mezigeneračního soužití, multikulturního vnímání komunity a podpora všech aktérů komunitního života. Posláním spolku je podporovat a posilovat komunitní život v regionu v duchu rovných příležitostí, napomáhat všestrannému rozvoji občanů a skupin občanů po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální. Kontakt:Křižovnicka 99/4Cheb 350 02generacekk@seznam.czwww.generacekk.czIČO: […]

Centrum pro mládež a alternativní sporty

Jsme Centrum pro mládež a alternativní sporty, vznikli jsme na základě záchrany legendární haly na rozcestí v roce 1999. Od té doby jsme aktivním spolkem i iniciativou, za Karlovarský skateboarding. Kontakt:Čankovská 416/7Karlovy Vary 360 05Tel: 603 985 069CMAS-KV@seznam.czwww.skateparkvary.cz IČO:  69456666členové do 26 let:Celkem: 23