O nás

Kdo jsme

Demokratické, dobrovolné sdružení, nezávislé na politických stranách a hnutích plně respektující svrchovanost a samostatnost všech svých členů v souladu s jejich stanovami. 1) Přenos informací oběma směry 2) Partner kraje (participace), zastupování zájmů D a M, delegování zástupců do komisí…

Poslání KRDMK

Posláním KRDMK je podporovat oprávněné zájmy dětí a mládeže v duchu “Úmluvy o právech dítěte”, ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální. Své poslání naplňuje KRDMK tím, že podporuje činnost svých členů, zejména snahu o vytváření…

Působnost a sídlo

Působnost KRDMK se vztahuje na území Karlovarského kraje. Sídlem KRDMK je kancelář,Křížovnická 99/4, 350 02 Cheb

Členství

Členství v KRDMK je pouze kolektivní. Řádným členem KRDMK se mohou stát občanské sdružení, která jsou definována ve svých stanovách jako: o sdružení dětí a mládeže (řádný člen KRDMK) o pracující s dětmi a mládeží (mimořádný člen KRDMK)

Funkce

informační – zajištění toku informací mezi jednotlivými sdruženými subjekty 2. koordinační – je možné dosáhnout větší efektivity při působení navenek ve vzájemné shodě názorů 3. organizační – při zajišťování některých konkrétních aktivit (hromadné akce typu Bambiriáda, školení, setkání a dalších…

KOKTEJL

Informační občasník KRDMK – informační servis pro sdružení – prezentace členských sdružení – pozvánky na akce – členové mohou využívat náš web ke zviditelnění jimi pořádaných akcí, – granty a dotace (informace o aktuálních výzvách), – pozvánky na akce související s volným časem dětí a mládeže, -…