Informace k ochraně osobních údajů ve vztahu ke zveřejňování fotografií z činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží

Obecně je možné opřít se při zveřejňování fotek z akcí organizace pracující s dětmi a mládeží o zákonnou „zpravodajskou licenci“, která zveřejnění podobizny nebo záběru člověka, které není v rozporu s jeho zájmy, umožňuje. Platí to ale jen ve vztahu k nečlenům organizace. Ve vztahu ke zveřejňování podobizen členů organizace takový postup nelze doporučit, protože s ohledem na existující členský vztah foceného k organizaci a skutečnosti, že podobizna nebo záznam je zpravidla zveřejňován s podrobnějšími informacemi o organizaci samotné, o konané akci nebo provozované činnosti, dochází vždy ke zveřejnění více osobních údajů než jen podobizny člena, a takový postup bez předchozího souhlasu člena organizace by byl velmi pravděpodobně posouzen jako postup, který je v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů člena.

Podrobněji toto téma popsala JUDr. Alena Hájková na serveru ADAM.cz: http://www.adam.cz/clanek-2018070025-informace-k-ochrane-osobnich-udaju-ve-vztahu-ke-zverejnovani-fotografii-z-cinnosti-detskych-spolku.html

Post Author: KRDMK, z. s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.