Možnost informovat vládu o ekonomických dopadech pandemie na NNO

V důsledku preventivních opatření zaváděných vládou k zastavení šíření koronavirové nákazy neziskové organizace nemohou vykonávat veřejně prospěšné činnosti a služby v různých oblastech působení. Uzavřením škol, zákazem pořádání sportovních, kulturních a volnočasových akcí, zákazem terénních prací apod. se významně omezila činnost NNO. Vláda zaměřuje svou pozornost na osoby samostatně výdělečně činně a firmy. Je tedy důležité upozornit, že současná situace se negativně promítne i do neziskového sektoru.

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková reagovala 25. března dopisem NNO a dopisem na Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde upozornila na nutnost řešit případné podpory i ve směru k NNO, protože i ony jsou zaměstnavatelkami.

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace proto začala se shromažďováním expertních názorů ve věci možných dopadů současné situace na činnost nestátních neziskových organizací, které budou podkladem pro další vyjednávání zmocněnkyně Válkové.

„Děkujeme všem našim organizacím za zaslané podněty k dopadům koronavirové krize na naše NNO. Sestavili jsme z nich materiál, který teď posíláme, s tím, že kdybyste považovali za dobré cokoli doplnit, učiňte tak, prosím do úterka 31. března na mail sekretariat@crdm.cz,“ dodává předseda ČRDM Aleš Sedláček. Poté vznikne finální verze, kterou pošleme na odpovědná místa a poskytneme médiím.

Doposud shromážděné podklady

Post Author: KRDMK, z. s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.