Zrušení dotačního programu na OŽP a EVVO pro rok 2020

Vážení žadatelé,

s lítostí Vám musím oznámit, že Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 15. 6. 2020 usnesením č. ZK 168/06/20

schválilo zrušení vyhlášení a administraci mého dotačního programu na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

Doposud došlé žádosti tedy pro tento rok bohužel nebudou hodnoceny a nebude o nich rozhodováno.

Pevně věřím, že letošní nepříznivou situaci i bez finanční pomoci Karlovarského kraje zvládnete a budete moci ve své práci a činnostech i nadále pokračovat.

Předpokládáme, že v příštím roce bude program na podporu OŽP a EVVO opět vyhlášen, průběžné informace ohledně všech dotačních programů můžete sledovat na stránkách Karlovarského kraje:

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx.

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

Bc. Tereza Cagáňová

oddělení EVVO a energetiky
odbor životního prostředí a zemědělství

Post Author: KRDMK, z. s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.