Pozvánka na webináře

Vážení přátele,

ve spolupráci s organizací Remízka, z. s. pro vás připravujeme následující webináře.

Jedná se o webináře pro učitele MŠ; ZŠ a SŠ

Problematika vývoje řeči a poruchy komunikačních schopností u dětí 
Pořadatel: Remízka, z. s. (www.remizka.cz)
Kdy: 19.3.2021  10.00 – 16.00
Kde: on-linePřihlásit se můžete zde

Obsahem semináře je stručná charakteristika vývoje řeči, poruchy komunikačních schopností, PAS, základní terminologie v oblasti AAK, formy podpory, optimální strategie ve výuce, možnosti spolupráce, osvědčené výukové postupy, ukázky alternativních způsobů práce prostřednictvím AAK. Účastníci vzdělávacího programu získají jak obecnější informace k problematice PAS, tak i konkrétní metodiku práce s dětmi s PAS. 

Budeme se věnovat oblasti verbální a neverbální komunikaci, projdeme si stručný průřez vývojem řeči, představíme si co je to PAS a AAK, základní terminologie a možnosti podpory prostřednictvím AAK. Projdeme si praktické ukázky práce s dětmi a žáky s PAS  a rizikové a krizové situace a jejich řešení. Možností využití AAK ve školní výuce.

Přednášku povede paní Mgr. Světlana Drábová, lektorka s dlouholetou praxí speciální pedagožky a poradenskou praxí.

Jedná se o 8 hodinový seminář akreditovaný MŠMT, lze hradit ze šablon.

Cena za účastníka: 1250,- Kč.

Odkaz do místnosti dostanete nejpozději jeden den před konáním akce.

Pedagogická diagnostika žáka na ZŠ
Pořadatel: Remízka, z. s. (www.remizka.cz)
Kdy: 24.3.2021. 10.00 – 16.00
Kde: on-linePřihlásit se můžete zde
Včasná diagnostika a dobře provedená diagnostika žáka učitelem ve škole je základem, že žák nebude ohrožen syndromem školní neúspěšnosti. Obsah semináře je zaměřen na objasnění základních pojmů PD, diagnostickými kompetencemi učitele a základními diagnostickými metodami. Důležitou součástí je praktický nácvik získaných poznatků. Cílem první části je získat obecné znalosti o pedagogické diagnostice a jejich prostředcích. Druhá část semináře umožní účastníkům vhled do diagnostikování jednotlivých oblastí, které jsou důležité pro dobré zvládnutí školních vědomostí a ovlivňují kvalitní osvojení učiva žákem a jsou zaměřeny na vyhodnocení poznatků a výsledků a na následnou pedagogickou práci se závěry PD. Součástí je diskuse a rozbor příkladů z praxe.Jedná se o 8 hodinový seminář akreditovaný MŠMT, lze hradit ze šablon.Cena za účastníka: 1250,- Kč.Odkaz do místnosti dostanete nejpozději jeden den před konáním akce. 
Pedagogická diagnostika žáka na SŠ
Pořadatel: Remízka, z. s. (www.remizka.cz)
Kdy: 29.3.2021. 10.00 – 16.00
Kde: on-linePřihlásit se můžete zde
Včasná diagnostika a dobře provedená diagnostika žáka učitelem ve škole je základem, že žák nebude ohrožen syndromem školní neúspěšnosti. Obsah semináře je zaměřen na objasnění základních pojmů PD, diagnostickými kompetencemi učitele a základními diagnostickými metodami. Důležitou součástí je praktický nácvik získaných poznatků. Cílem první části je získat obecné znalosti o pedagogické diagnostice a jejich prostředcích. Druhá část semináře umožní účastníkům vhled do diagnostikování jednotlivých oblastí, které jsou důležité pro dobré zvládnutí školních vědomostí a ovlivňují kvalitní osvojení učiva žákem a jsou zaměřeny na vyhodnocení poznatků a výsledků a na následnou pedagogickou práci se závěry PD. Součástí je diskuse a rozbor příkladů z praxe. 

Jedná se o 8 hodinový seminář akreditovaný MŠMT, lze hradit ze šablon.

Cena za účastníka: 1250,- Kč.

Odkaz do místnosti dostanete nejpozději jeden den před konáním akce.

Post Author: KRDMK, z. s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.