Aktualizace k rozvolnění spolkové činnosti


Od 4. května se opět rozběhla naše činnost v sedmi méně rizikových krajích, ve 20 lidech venku, případně ve 3 lidech uvnitř.  Od 10. května vstoupí v platnost další změny vládních nařízení. 

A sice: 

– Skupiny dětí se zvětšují z 20 na 30 osob

– Venkovní činnost bude povolena ve všech krajích

– Děti do 6 let nemusí dokládat výsledek antigenního testu

Více o změnách z 6. května 2021

Při činnosti je i nadále nutné dodržet dostatečnou plochu pro aktivity, a to min. 15 m2 na 1 osobu

Účastníci (děti i dospělí vedoucí) musí prokázat, že absolvovali COVID test s negativním výsledkem nejpozději 72 hodin před aktivitou, a to:

  • na oficiálním testovacím místě – potvrzení z testovacího místa;
  • ve škole, školském zařízení či v zaměstnání – s potvrzením z dané instituce;
  • ve škole, školském zařízení – zákonný zástupce potvrdí čestným prohlášením;
  • absolvují test s negativním výsledkem (přinesou výsledek z domova, příp. test na místě);
  • pro prokázání lze použít i PCR test ne starší než 7 dnů;
  • testem se nemusí prokazovat osoby, které prodělaly onemocnění COVID nejdéle 90 dnů před aktivitou, či absolvovaly již 2. dávku očkování.

Zdroj: ČRDM

Post Author: KRDMK, z. s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.