ANKETA MEZI PRACOVNÍKY A STUDENTY VŠ O DOPADECH PANDEMIE

Pandemie COVID-19 ovlivnila všechny stránky našeho života a již nyní můžeme s jistotou říci, že se budeme s jejími dopady vyrovnávat řadu let. České vysoké školství není v tomto ohledu žádnou výjimkou, byť bylo na příchod pandemie připraveno lépe než jiné sektory. Obtížná předvídatelnost pandemických opatření, psychická zátěž, finanční problémy, strach o své zdraví či zdraví svých blízkých, omezení sociálních kontaktů – to vše ve spojení s přechodem na distanční výuku ovlivnilo vzdělávací činnost vysokých škol. MŠMT se proto rozhodlo prostřednictvím dvou samostatných anket zmapovat bezprostřední zkušenosti studujících a vyučujících na vysokých školách s výše uvedenými jevy.

Náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., říká: „Řada vysokých škol pohotově zareagovala na krizovou situaci a snažila se zajistit svým studentům adekvátní studijní podmínky i v online prostředí. Přestože kladly vysoké školy velký důraz na převod mnoha činností do distanční podoby, je nezbytné tyto procesy i nadále rozvíjet a vyhodnocovat. Hlavním cílem naší ankety je proto získat zpětnou vazbu od akademických pracovníků a studentů vysokých škol, a podchytit konkrétní dopady pandemie COVID-19 na pracovní, studijní i životní podmínky. Jen díky těmto anketám budeme schopni lépe zacílit plánovaná opatření a rychleji překonat negativní dopady pandemických omezení.“

Bližší popis anket naleznete pod níže uvedenými odkazy. Ankety je možné vyplňovat do 16. 7. 2021.

Odkazy na dotazníky k jednotlivým anketám:

Dopady pandemie na studenty

Dopady pandemie na studenty v ANGLICKÉM JAZYCE / Impact of the COVID-19 pandemic on university students

Dopady pandemie na akademické pracovníky

Zdroj: MŠMT
Zpracoval/vložil: Martin Ivány

Post Author: KRDMK, z. s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.